Kursy językowe

ANGIELSKI:

 • Hello Starter  na jego bazie opieramy się na zajęciach dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każda lekcja zawiera dwa komponenty: stronę prezentacji materiału i stronę ćwiczeniową. W podręczniku znajduje się również sekcja zawierająca materiały dodatkowe, umożliwiające pracę z serią w zróżnicowanym wymiarze godzin. - rozdział Festivals: 5 najpopularniejszych świąt - sekcja Stories: 6 historyjek do rozdziałów Do podręcznika dołączony jest CD ROM skorelowany z materiałem lekcyjnym zawierający ćwiczenia multimedialne, sekcję Let's Sing oraz historyjki.
 • Hello 1 podręcznik z ćwiczeniami dla pierwszoklasistów oraz dzieci z zerówki jeżeli potrafią już czytać. Pracując z nim dzieci nauczą się podstawowych liter, cyfr, kolorów oraz słówek w języku angielskim. Zestaw jest pełen kolorowych obrazków, piosenek i naklejek, dzięki czemu maluchy chętnie się uczą.
 • Hello 2 podręcznik z ćwiczeniami skierowany do uczniów klasy 2. Pojawia się w nim więcej słuchania i  pisania, jednak nauka odbywa się nadal w większości na postawie gier i zabaw. Dzieci nauczą się nazw zawodów, zwierząt, pomieszczeń i wiele innych.
 • Hello 3 słownictwo i zwroty są nieco trudniejsze niż w poprzednich częściach, dlatego podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas 3 lub starszych. Uczniowie uczą się opowiadać o sobie, swojej rodzinie, a ich słownictwo staje się zdecydowanie bogatsze.
 • Hello 4 (Go International 1) podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas 4 kontynuujących naukę języka angielskiego. Motywem przewodnim są podróże po krajach anglojęzycznych (Indie, Australia, Szkocja itp.), które odbywa brytyjska rodzina, co stanowi nie tylko znakomity czynnik motywujący, ale pozwala też rozwijać postawę otwartości i pozytywne nastawienie do odmiennych kultur.
 • Hello 5 (Go International 2) podręcznik z ćwiczeniami przeznaczony dla uczniów klas 5, będący kontynuacja podręcznika ‘’Go International 1”. Dodatkowo wprowadzane zostają stopniowo sekcje przygotowujące uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej, które znajdują się na płycie Multi-ROM dołączanej do książki ucznia.
 • Hello 6 (Go International 3) podręcznik z ćwiczeniami skierowany do uczniów klas 6. Trzeci poziom kursu "Go International!" rozpoczyna się modułem "Get ready to go", który służy powtórzeniu i odświeżeniu wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie 5 lat nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. Kontynuuje sekcje przygotowujące uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej, które znajdują się na płycie Multi-ROM dołączanej do książki ucznia.
 • Hello 7 (Can Do 1,2,3,4)seria podręczników i ćwiczeń do nauczania języka angielskiego młodzieży przygotowującej się do egzaminu z języka obcego na koniec gimnazjum. Kurs Can Do dobrze przygotowuje uczniów do zdania egzaminu gimnazjalnego. Jest on zgodny z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (Common European Framework) oraz nowymi podstawami programowymi.

 

NIEMIECKI:

 • Morgen 1 (ABC Deutsch 1) (część 1 i 2) – podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczeniom w podręczniku towarzyszą nagrania w formie słuchowisk, zarejestrowane głosami aktorów i niemieckich dzieci. Misiowi Theo głosu użyczył Stephen Mőller. Serię uzupełnia płyta Interaktiv, która zawiera około 100 dodatkowych ćwiczeń interaktywnych. W podręczniku znajduje się atrakcyjny zestaw pomocy naukowych dla ucznia: świadectwo językowe, słownik obrazkowy w formacie A1 do kolorowania, słownik okienkowy, Mein Dossier - kolorowe portfolio językowe, 11 planszowych gier językowych, 4 plansze z naklejkami, płyta ze słuchowiskami, list do rodziców i koperta na małe elementy.
 • Morgen 2 (ABC Deutsh 2) (część 1 i 2)- podręcznik z ćwiczeniami skierowany do nieco starszych dzieci (2 klasa) zawiera trudniejsze słownictwo, więcej pisania i słuchania, jednak wciąż jest połączony z grami i zabawami , co sprawia, że nauka na jego bazie jest bardzo efektywna .
 • Morgen 3 (ABC Deutsh 3) (część 1 i 2) – podręcznik z ćwiczeniami przeznaczony dla uczniów klas 3. Słownictwo i zwroty są nieco trudniejsze niż w poprzednich częściach. Uczniowie uczą się opowiadać o sobie, swojej rodzinie, a ich słownictwo staje się zdecydowanie bogatsze.
 • Morgen 4 (Wir 1) Nowy trzytomowy kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego. Nowoczesny metodycznie, bardzo przejrzysty, nietrudny, pełen ciekawych, różnorodnych treści, które sprawią że uczniowie polubią naukę języka niemieckiego. Podręcznik składa się z dwóch modułów zawierających po cztery rozdziały. Po każdym module znajdują się ćwiczenia kontrolne dotyczące czterech sprawności, zestawienie gramatyczne z objaśnieniami w języku polskim wraz z ćwiczeniami utrwalającymi oraz test kontrolny dla ucznia.
 • Morgen 5 (Wir 2) Nowy trzytomowy kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego. Nowoczesny metodycznie, bardzo przejrzysty, nietrudny, pełen ciekawych, różnorodnych treści, które sprawią że uczniowie polubią naukę języka niemieckiego. Podręcznik składa się z dwóch modułów zawierających po cztery rozdziały. Po każdym module znajdują się ćwiczenia kontrolne dotyczące czterech sprawności, zestawienie gramatyczne z objaśnieniami w języku polskim wraz z ćwiczeniami utrwalającymi oraz test kontrolny dla ucznia.
 • Morgen 6 (Wir 3) Nowy trzytomowy kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego. Nowoczesny metodycznie, bardzo przejrzysty, nietrudny, pełen ciekawych, różnorodnych treści, które sprawią że uczniowie polubią naukę języka niemieckiego. Podręcznik składa się z dwóch modułów zawierających po cztery rozdziały. Po każdym module znajdują się ćwiczenia kontrolne dotyczące czterech sprawności, zestawienie gramatyczne z objaśnieniami w języku polskim wraz z ćwiczeniami utrwalającymi oraz test kontrolny dla ucznia.
 • Morgen 7 (Kompass 1) podręcznik z ćwiczeniami przeznaczony dla uczniów rozpoczynających naukę języka. Składa się z 5 rozdziałów zawierających po 5 jednostek. Po każdym rozdziale została przygotowana sekcja egzaminacyjna Prüfungskompass, dzięki której uczniowie mogą już od pierwszej części kursu zapoznać się z formą egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie poznają materiał leksykalno-gramatyczny zgodnie z najnowszą dydaktyką komunikatywną.
 • Morgen 8 (Kompass 2) podręcznik z ćwiczeniami skierowany do uczniów  kontynuujących naukę języka. Celem, który wyznacza i do którego prowadzi uczniów Kompass, jest komunikacja w różnych sytuacjach życia codziennego, typowych dla pierwszych kontaktów z niemieckojęzycznymi rówieśnikami oraz poznanie obyczajów i kultury krajów.
 • Morgen 9 (Kompass 3) podręcznik z ćwiczeniami przeznaczony dla uczniów ostatniej klasy gimnazjum. Umożliwia uczniom doskonalenie wszystkich sprawności językowych, a także skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Kurs uczy autentycznego języka niemieckiego, zachęca młodzież do jego głębszego poznawania, a także do poznawania kultury krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Deutsch Expedition 1A/1B podręcznik z ćwiczeniami skierowany do uczniów szkół średnich. Prezentowany materiał leksykalno-gramatyczny i zadania odpowiadają najnowszym tendencjom dydaktyki języków obcych i podporządkowany jest celowi komunikacyjnemu. Dzięki sekcjom Abi-Fitness-Studio podręcznik od pierwszego rozdziału przygotowuje uczniów do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego.
 • Deutsch Expedition 2A/2B podręcznik z ćwiczeniami skierowany do uczniów szkół średnich. Składa się z 5 rozdziałów zawierających po 6 jednostek lekcyjnych, która może być realizowana w ciągu jednej godziny lekcyjnej. Zawiera przejrzyste podsumowanie zagadnień gramatycznych przedstawionych w każdym rozdziale, a utrwalenie struktur gramatycznych opiera się na samodzielnym formułowaniu reguł przez uczniów. Wśród tekstów podręcznika istotną rolę pełnią autentyczne teksty i materiały, których zadaniem jest przygotowanie uczniów do odbioru języka.
 • Deutsch Expedition 3A/3B podręcznik z ćwiczeniami przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół średnich, którego celem jest uporządkowanie wiedzy przed maturą.